Bàn quanh khái niệm lợi ích nhóm thế kỷ 21 – phần 3

Tham nhũng hiện nay đang trở thành một vấn nạn lớn của quốc gia, gây nên những thiệt hại vô cùng to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần trong xã hội. Tham nhũng có thể xuất phát từ nhiều hình thức, nhiều dạng khác nhau, tróng đó lợi ích nhóm cũng được coi là một dạng tham nhũng có tổ chức.

Ở hai phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về khái niệm luật phòng chống tham nhũng và nội hàm của lợi ích nhóm, trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc vấn đề lợi ích nhóm bằng việc tìm ra một số giải pháp ngăn chặn lợi ích nhóm.

Tác hại của lợi ích nhóm

Lợi ích nhóm là một dạng tham nhũng rất nguy hiểm cho xã hội và đất nước, lợi ích nhóm mang lại những tác hại hết sức nặng nề:

  • Lợi ích nhóm làm méo mó chính sách của nhà nước.
  • Lợi ích nhóm làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
  • Lợi ích nhóm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
  • Lợi ích nhóm ảnh hưởng đến lợi ích vật chất và tinh thần của xã hội.

Giải pháp ngăn chặn lợi ích nhóm

Để ngăn chặn tác hại của tham nhũng như thế nào những hậu quả tiêu cực của lợi ích nhóm, ngăn chặn sự xâm hại của lợi ích nhóm đến lợi ích của xã hội, đất nước có thể áp dụng một số biện pháp sau:

  • Tăng cường kiểm tra thường xuyên các hoạt động công vụ.
  • Thực hiện kiểm kê tài sản của bản thân và gia đình các cán bộ, công chức.
  • Tăng lương cho cán bộ, công chức.
  • Tăng cường vai trò giám sát của xã hội và cộng đồng.

Bài viết trên hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về hiện tượng lợi ích nhóm hiện nay từ đó chung tay lên án và bài trừ vấn nạn này.

Leave a Reply