Quy hoạch đô thị là gì? Tầm quan trọng của quy hoạch đô thị

Khái niệm quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị được hiểu đơn giản là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, nhà ở để tạo môi trường sống thích hợp cho người dân trong đô thị, được thể hiện qua các đồ án quy hoạch đô thị.

See the source image

Quy hoạch đô thị bao gồm đa dạng các hoạt đông, từ việc ban hành luật và các quy định kiểm soát phát triển, xây dựng và vận hành các bộ máy quản lí, thiết lập các tiêu chí và phê duyệt các dự án quy hoạch, đến việc thực hiện các chương trình đầu tư và phát triển đô thị và đào tạo bộ máy cán bộ,…

Vai trò của quy hoạch đô thị trong 

Vai trò của quy hoạch xây dựng đô thị đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước hiện nay là rất quan trọng. Trong văn kiện đại hội  Đảng lần thứ IX đã nên rõ định hướng quy hoạch đô thị trong tương lai: “Phát huy vai trò của trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, trên toàn vùng và địa phương, đi nhanh trong quá trình CNH-HĐH phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ, đi đầu trong việc phát triển kinh tế tri thức. Tạo vành đai nông nghiệp hiện đại ở các thành phố lớn. Quy hoạch mạng lưới đô thị với một số ít thành phố lớn, nhiều thành phố vừa và nhỏ phân bổ hợp lý giữa các vùng, chú trọng đô thị ở miền núi. Hiện đại hoá các thành phố lớn, thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn. Không tập trung quá nhiều cơ sở công nghiệp và dân cư vào các đô thị lớn. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường”.

See the source image

Trong quá trình đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường chức năng nhiệm vụ quy hoạch đô thị dần được mở rộng:

  • Thứ nhất, quy hoạch đô thị giúp xác định những chỉ số về không gian kiến trúc làm cơ sở cho việc thực hiện các dự án sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, cải tạo xây dựng đô thị mới.
  • Thứ hai, quy hoạch đô thị là công cụ không chỉ để thực hiện mà còn hướng dẫn đầu tư phát triển đô thị trên cơ sở phản ánh đúng chính xác kinh tế xã hội và xu hướng phát triển thực tế.
  • Thứ ba, quy hoạch đô thị có tác dụng kích thích hệ thống cơ chế bảo đảm cung cấp đầy đủ, bền vững và quản lý tốt cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, trên cơ sở thương mại hoá các dịch vụ này.
  • Thứ tư, quy hoạch đô thị giúp quản lý có hiệu quả việc sử dụng, điều chỉnh, mua bán và đầu tư phát triển đất đai cho mọi mục đích xây dựng đô thị.

Như vậy quy hoạch đô thị có nhiều chức năng:  chức năng tạo lập không gian kiến trúc mang tính vật thể và các chức năng khác mang tính kinh tế – xã hội rộng lớn

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề tại Bất động sản RETI:

 

Leave a Reply